CAMALIA Technisch Vastgoed Management

CAMALIA is vele jaren werkzaam binnen de Hard Services van de Facilitaire Dienstverlening. Ook wel het Technisch Facilitair Management (TFM) genoemd bij diverse (regie) organisaties.


Mijn laatste verklaring arbeidsrelatie, winst uit onderneming (VAR-wuo) meldt de werkzaamheden mooi samen in de volgende volzin:
CAMALIA is verantwoordelijk voor het technisch beheer van gebouwgebonden installaties bestaande uit project- en/of vastgoedmanagement binnen exploitatie utiliteit.


Proces

In het proces van beheer en onderhoud worden onmogelijkheden in de regel bepaald door mensen, hun gedrag en de organisatie, en niet door de techniek.
Verantwoordelijkheden en taken zijn tenslotte belangrijker dan de kennis en ervaring van mensen en middelen. Dit vanwege het feit dat elke vaktechnische of specialistische kennis betrekkelijk is.

Natuurlijk zijn bepaalde vaardigheden, kwalificaties en functionaliteiten van bepaalde middelen en mensen belangrijk maar de houding (attitude) en het gedrag (mindset) van mensen zijn op de langere termijn tenslotte belangrijker. Mensen bepalen uiteindelijk het succes, namelijk een opdrachtgever die tevreden is en blijft, en andere klanten die verantwoord geworven kunnen worden.


Integraal

De gebouwtechnieken en de contracten zijn er maar is de na- en opvolging oftewel het gedrag en de organisatie conform de gemaakte afspraken?
Het beoordelen van het technisch beheer en onderhoudscontracten heeft als doel het traceren van een besparing dan wel financieel, functioneel of organisatorisch. Want de inhoud van een contract inclusief opstelling MOP kan in principe vrij door contactpartijen worden bepaald, maar in sommige gevallen kan echter sprake zijn van zogenaamde dwingende wetsbepalingen. Het is van belang dat de procedures die binnen de organisatie worden gebruikt ook een neerslag krijgen in het contract.

Het gehele beheersproces is mede ook afhankelijk van de bepalingen die met de 3th parties (contractanten) zijn overeengekomen. En er bestaan wettelijke voorschriften m.b.t. gebouw gebonden Elektrische (E), Werktuigbouwkundige (W) c.q. Klimaattechnische (K) installaties. Maar ook voor andere gebouwgerelateerde installaties betreffende Transport (T) denk aan liften maar ook voor het ramenwassen, slagbomen, enz.
Zo is het wettelijk bepaald dat installaties aan bepaalde voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubeheer moeten voldoen (Bouwbesluit). Iedere vastgoedeigenaar is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering hiervan. Ook zijn er altijd een aantal zaken met betrekking tot gebouwbeheer, die hoewel niet verplicht, toch van groot nut of belang kunnen zijn in het kader van de arbeidsomstandigheden binnen een pand c.q. werkomgeving.


Het Nieuwe Werken

De komende jaren staat Facility Management voor de uitdaging Het Nieuwe Werken (HNW) maximaal te faciliteren. Mensen willen altijd, overal en on-line kunnen werken. Kantoren worden ontmoetingsplekken om elkaar te inspireren en samen te werken aan projecten. Daar hoort bij een aangename omgeving, gemak, comfort, service en een hoog niveau van gastheerschap (hostmanship).


Hostmanship

Het verschil wordt gemaakt door de inzet van de kracht van gastheerschap (hostmanship). Hostmanship wordt dé onderscheidende succesfactor van organisaties. Vakmanschap is het fundament van dienstverlening. Een goede inzet van gastheerschap versterkt de missie en visie en vergemakkelijkt de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De producten en diensten worden vastgelegd in KPI's als onderdeel van mantels, contracten en SLA's. Hostmanship wordt daaraan toegevoegd op het niveau van KGI's (Kritische Gedrags Indicatoren).

De perceptie groeit dat niet alles gaat om vakmanschap, maar om klantbeleving (emoties, percepties en sentimenten). Dienstverlening krijgt daardoor een andere dimensie. Het thema is cruciaal in deze tijd: het gaat over het meetbaar centraal stellen van de klant en het realiseren van bevlogenheid bij medewerkers en leveranciers.

Over 'de klant' wordt geregeld abstract gesproken. Echter bepalen klanten en gasten in enkele seconden hun beeld over een organisatie. Deze eerste indruk is bepalend voor de vraag of een klant überhaupt klant wordt van een organisatie of naar de concurrent gaat. Geen 'boss', maar een host: in een leidinggevende rol altijd verbonden zijn met mensen.CAMALIA is úw motiverende Second Opinion.