Referentieprojecten

RgdBOEI


Als RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed Werktuigbouwkunde c.q. Klimaattechniek (IIV W) heb ik in samenwerking met andere IIV'ers totaal 265.000 m2 bvo van 70 Rijkspanden ge´nspecteerd in voornamelijk de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.
Dit n.a.v. de Europese aanbesteding Integrale Inspecties (RgdBOEI) en NEN 3140 in Penitentiaire Inrichtingen (PI's), JustitiŰle Jeugdinrichtingen (JJI's), Rijksmusea, Gerechtsgebouwen, Archiefgebouwen, Bedrijfsruimten, Onderwijsgebouwen, Opslagplaatsen, Kantoorgebouwen, Woningen en overige Gebouwen van Dienst JustitiŰle Inrichtingen (DJI), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Belastingdienst.

Voor het inspecteren en het vaststellen van de onderhoudsstaat van de objectelementen van Rijkspanden maakt de Rijksgebouwendienst, per 1-7-2014 het Rijksvastgoedbedrijf gebruik van integrale inspecties, de zogenaamde RgdBOEI-systematiek. Deze integrale inspecties worden eens per 5 jaar uitgevoerd, waarmee het Rijksvastgoedbedrijf inzage krijgt in haar integrale functionele onderhoudsbehoefte van de bij in haar beheer zijnde objecten.
Bij de RgdBOEI-inspectiemethodiek worden alle disciplines integraal ge´nspecteerd op de themaĺs B(randveiligheid), O(nderhoud), E(nergieprestatie) en I(nzicht in voldoen aan wet en regelgeving). Daarnaast dient een NEN 3140 inspectie uit te worden gevoerd en indien van toepassing/gewenst ook een monumentale inspectie. Bij een deel van de objecten worden specialistische (brand, FCIB of 'stoplichten') rapportages aangeleverd waaruit de gebreken in de inspectie moeten worden verwerkt.
Tenslotte worden de inspectieresultaten verwerkt in Condor, het Vastgoed beheerprogramma van het Rvb: Covalent Het betekende concreet dat ik in een team van specialisten in een beperkt tijdbestek en in nauwe onderlinge samenwerking inspecties uitvoerde vanuit onze vakdisciplines (bouwkunde, elektrotechniek, klimaat en transport). De uitkomst van deze integrale inspecties legt de basis voor de op te stellen Meerjaren Uitvoerings Plannen (MUPĺs) welke werden opgesteld door RgdBOEI Integraal Adviseurs Vastgoed (IAV'ers) van het Rvb.


RgdBOEI Integraal Adviseur Vastgoed afgestudeerd in het pand van de Rijksgebouwendienst (Rgd) te Arnhem.
De eigen locatie van de Rgd diende voor mijn eindexamenrapportage voor afronding van mijn opleiding Vastgoedę tot gecertificeerd Integraal Adviseur Vastgoed (IAV). Er worden in mijn examenwerkstuk twee scenarioĺs aan de hand van afwegingen/invalshoeken gepresenteerd. Na het opstellen van een inspectieplan op basis van de definitieve versie van het Technisch Programma van Eisen Instandhouding (TPvE-I) zorgen diverse RgdBOEI inspectierapporten voor de toetsing aan de opgestelde eisen uit het TPvE-I. Via een besturingsmodel gebaseerd op de AHP-methode (Analytisch HiŰrarchisch Proces) worden alle B, W, E en T inspectiegegevens verwerkt. Met het model worden de knelpunten inzichtelijk en de geaggregeerde maatregelen welke tenslotte op prioriteit gepland worden in een meerjaren uitvoeringsplan (MUP). De diverse eindexamenstukken zijn te vinden onder 'diensten'.


RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed Werktuigbouwkunde afgestudeerd in 3 panden van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te Arnhem.
Diverse technische- en stookruimten en werktuigbouwkundige installaties binnen deze locaties van de HAN diende voor mijn eindexamenrapportage voor afronding van mijn opleiding Vastgoedę tot gecertificeerd Integraal Inspecteur Vastgoed Werktuigbouwkunde (IIV W). De diverse eindexamenstukken zijn te vinden onder 'diensten'.


Projectmanager RgdBOEI bij afdeling Facilitair van Stichting Philadelphia Zorg (SPZ) in hoofdkantoor te Nunspeet.
RgdBOEI en Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) Inspecties t.b.v. update MOP in FMIS Planon.
- Ik co÷rdineerde de 20 RgdBOEI inspecties Bouwkunde, Electrotechniek, Werktuigbouwkunde en Transporttechniek en enkele BGB inspectie.
- Ik voerde zelf 4 RgdBOEI inspecties Werktuigbouwkunding uit naast RgdBOEI-inspecteurs Bouwkunde, Electrotechniek en/of Transporttechniek.
- Ik voerde in samenwerking de update uit van de MOP's in het FMIS Planon.
- Ik inspecteerde de Elektrotechnische en/of Werktuigbouwkundige gebouwgebonden installaties indien noodzakelijk gezien de grootte van object(en) op bepaalde locaties.
Voor de toekomstige kosten van onderhoud aan de gebouwen dient de voorziening groot onderhoud. Deze voorziening is ter egalisatie van de onderhoudskosten in de komende jaren en de Invoering Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) in 2012.
SPZ is met dit project de derde vastgoedbeheerder welke deze inspectiemethodiek hanteert na de introductie door de Rgd in 2009.

NEN 2767


NEN 2767 Inventarisatie en Inspectie van werktuigbouwkundige installatie elementen in diverse gebouwen bij RUN Services (Radboud Universiteit te Nijmegen).
Voor acceptatie van de geregistreerde Ĺconditiesĺ conform NEN 2767 dient de implementatie periode om in de transitieperiode (inregelfase) nadere afspraken te maken betreffende het juiste inzicht in het benodigde onderhoud. Hiervoor worden er diverse inspecties of gebouwopnamen uitgevoerd waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen een inventarisatie- (kwantificering) en een inspectiedeel (kwalificering) van de bouw- en installatiedelen.
Het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) van de RUN heeft zich de laatste jaren ontwikkeld naar een regieorganisatie. Nadat eerder al Schoonmaak en Groenonderhoud waren uitbesteed, zijn in 2011 de B, W & E Onderhoudsdiensten aan 42 gebouwen (291.000 m2 bvo) en terreinen middels een Europese Aanbesteding op de markt gezet. Resultaat van de aanbesteding is dat de combinatie Croon Elektrotechniek, Wolter & Dros en Ballast Nedam, verenigd in de VOF RUN Services, het onderhoud vanaf 1 april 2012 voor haar rekening zal nemen.
De Onderhoudsovereenkomst is op basis van een Resultaatsverplichting en draagt het karakter van een Service Level Agreement (SLA).


NEN 2767 Inspectie van werktuigbouwkundige installatie elementen in diverse gebouwen van Prologis te Rotterdam, Amsterdam, Schiphol-Rijk en Lijnden en Dienst JustitiŰle Inrichtingen (DJI) provincie in Noord Holland.
- Ik bepaalde de conditiescore conform de NEN 2767 conditiemeting van de werktuigbouwkundig installatie elementen in diverse justitiŰle gebouwen uit het Standaardbestek Onderhoud Technische Installaties (SBO-TI-2010) van de Rijksgebouwendienst (Rgd).
- Ik heb de directe onderhoudsactiviteiten en vervangingen aangetoond met behulp van de conditiescore en de theoretische levensduurverwachtingen uit de NEN 2767 of het RgdBOEI Handboek deel 2c.


NEN 2767 Inventarisatie en Inspectie van werktuigbouwkundig installatie elementen t.b.v. MOP in Integraal Beheer van Vastgoed24 (IBV) in NIPO gebouw te Amsterdam.
- Uitvoeren van een conditiemeting van werktuigbouwkundige en electrotechnische installatie elementen op basis van de NEN 2767 deel 1 en 2.
- Opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) met een planhorizon van 10 jaar.
- Opstellen van een Programma van Eisen (PvE) met een planhorizon van 3 jaar.
- Via de modulen CM (conditiemeting) en MJP (meerjarenplan) vond import in het softwareprogramma Integraal Beheer van Vastgoed24 (IBV) plaats.

Hard Services / TFM


Contractbeheerder Hard Services bij ING Facility Management (ING FM) in 'Zandkasteel'aan De Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmer).
- Ik was namens ING de spin in het web als het ging om het regisseren, controleren, en eventueel corrigeren van de maincontractor BAM Techniek en Gebouwbeheer welke verantwoordelijk zijn voor het preventief en correctief technisch onderhoud van de gebouwgebonden installaties.
Het was complex door de verhuizing RvB van 'De Schoen' aan de A10/Zuidas in Amsterdam Zuid terug naar 'Het Zandkasteel' en het project van de nieuwe WKK.


Senior Medewerker Facilitair Beheer / Vastgoed in hoofdkantoor te Vianen.
Skon is een organisatie van Kinderopvang Nederland (KN) te Gouda.
Opstellen beleidsplan voor Technisch Facilitair Beheer (Hard Services) in circa 150 Kinderdagverblijven (KDV).
- Ik assisteerde bij de verdere ontwikkeling van het beleid van de 'hard services' binnen het Facilitair Beheer.
Het middel wat ik adviseerde, heb mogen uitbesteden en aanstuurde was de NEN 2767 conditiemeting.
- Ik heb de resultaten uit de inspecties in de vorm van een meerjaren onderhoudsprognose (MOP) gepresenteerd maar het achterstallig onderhoud direct aangegeven welke het huisvestingsplan en de jaarbudget 2011 sterk be´nvloedde.


Adviseur Beheer & Onderhoud Huisvesting bij Facilitair Bedrijf Cluster Huisvesting in 'Westraven' te Nieuwegein.
- Ik had samen met inkoop de offerteaanvraag opgesteld voor invulling van het projectbureau voor het opstellen van bestekken, contractbegeleiding, aansturing op de daadwerkelijke uitvoering van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden door aannemers en inspectie van het opgeleverde werk.
Het betrof het jaarplan 2009 uit de 10 jaren MOP om de eigendomspanden, velen met achterstallig onderhoud, op te waarderen naar een onderhoudsstaat conform de conditiescore '3' NEN 2767.
- Ik had de inhoud geschreven, binnen de Europese aanbesteding (BDX-9235) van de Dienst Infrastructuur (DI) voor de raamovereenkomst 2009-2012 voor "Regiesupport Beheer & Onderhoud Huisvesting Rijkswaterstaatö.
- Ik gaf advies en support in de efficiencyslag (minder m2) vastgoedportefeuille van RWS.


Medior Projectleider Beheer & Onderhoud bij Bureau Projectmanagement Huisvesting in 'De Eenhoorn' te Amsterdam Amstel.
- Ik adviseerde in de visie op meerjarenonderhoud, jaarlijks preventief onderhoud, wijzigingen, storingen en energie.
- Ik stelde de meerjarenonderhoudsplannen en jaarlijkse preventieve onderhoudsjaarplan op inclusief
de vervanging en onderhoud installaties en stelde de budgetten op/bij.


Adviseur Gebouwgebonden Techniek bij Stafafdeling Facilitaire Zaken (FaZ) in hoofdkantoor de 'Inktpot' te Utrecht.
- Ik gaf ondersteuning en advies aan de regionale Facilitaire Teamleiders en de Staf FaZ op het gebied van huisvesting, techniek en vastgoed.
- Ik leverde een bijdrage aan het contractbeheer op het gebied van gebouwgebonden techniek.
- Ik participeerde in de projecten klimaatprobleem VerkeersLeiding (VL-posten), MOP i.c.m. FMIS Nordined Prequest en renovatie Arthur van Schendelstraat.


Contractmanager Facility Management bij KPN Real Estate Services (KPN RES) in hoofdkantoor op Maanplein te Den Haag.
- Ik heb samen met Corporate Procurement deelgenomen aan een inkoopteam en een tendering gestart betreffende Beheer en Onderhoud 'Tail' locaties (middelgrote tot kleine technische locaties).
- Ik nam deel aan de stuurgroep en was regelmatig (inhoudelijk) in overleg met Axima Services in Alphen a/d Rijn, GTI Klimaat Kontrakt in Arnhem Ún de service-unit technische gebouwen (SU TG) in Utrecht. Ook opstelling van een standaard, summiere, maandelijkse rapportage van met de onderhoud scope o.v.v. de Prestatie Indicatoren (PI's).
Voor laatste zie: http://www.persberichten.com/printpersbericht.aspx?id=36107. Dit proces/contract moest ook van SU TG dienen als grondslag voor de nieuwe aanbesteding.
Grote veranderingen Ún spanningen heerste na het samengaan van vastgoedbeheer en facilities kantoren (VG&F) en service-unit technische gebouwen (SU TG) tot RES. Ook heerste nog steeds een sterke onderscheiding tussen het beheer van kantoor- en technische gebouwen. In principe was er een vierdeling: FM / RES en kantoren / techniek. Het verbeteren van processen en systemen diende voor de professionalisering en verbetering van de dienstverlening. O.a. standaardisering m.b.v. PDC en een centrale servicedesk, en de automatisering m.b.v. Web technologie en een FMIS van Planon. Het FMIS diende voor het leveranciers-, workflow- en contractmanagement (laatste m.b.v. lumpsum en selfbilling). Getronics overname leidde tot een grote verhuizing, verkoop technische panden en formele scheiding tussen FM en REM. De hospitality nam toe en eind 2009 insourcing van KPN RES FM door Sodexo Altys.


Projectleider Bouwkundige & Technische Dienst (BTD) bij Metro Cash & Carry Nederland in hoofdkantoor Makro te Diemen.


Operation Manager bij Ballast Nedam Services (BNS) hoofdkantoor te Nieuwegein.


Adviseur Beheer & Onderhoud Movares Divisie Infra Installaties hoofdkantoor 'Smakkelaarsburcht' te Utrecht.


Technisch Facilitair Manager bij TCN Property Projects 2Maintain hoofdkantoor aan Keulsekade te Utrecht.


Projectleider Climatecontrol bij Desso Armstrong te Waalwijk.


Technisch beleidsmedewerker Afdeling Openbare Werken, Productgroep Beheer van Gemeente Maarssen.


NEN 2767 Inventarisatie en Inspectie van werktuigbouwkundig installatie elementen.
- Ik heb deelgenomen aan een Technische Due Diligence (TDD) voor Annexum in opdracht van Grontmij Technical Management (Grontmij TM).
- Ik heb 4 vastgoedobjecten te Utrecht, Amersfoort, Naarden en Deventer ge´nspecteerd samen met een bouwkundig inspecteur van Kats & Waalwijk.
- Ik heb in de dataruimte de controle uitgevoerd van de aanwezige documenten betreffende installaties van alle 9 objecten.


Projectleider WerktuigbouwkundigTRAJECT Vastgoed Management c.q. CAELUM Energiemanagement hoofdkantoor te Zevenaar.
NEN 2767 Inventarisatie en Inspectie van werktuigbouwkundig installatie elementen in voornamelijk opvangcentra van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).


CAMALIA is ˙w motiverende Second Opinion.