RVB BOEI inspecties

Op 1 januari 2010 heeft de Rijksgebouwendienst (Rgd) de RgdBOEI«-inspecties ingevoerd.
Op 17 februari 2012 een BOEIende presentatie van de Rgd: 'RgdBOEI en hoe nu verder?' op het Symposium van Platform Duurzame Huisvesting in het 1931 Congrescentrum van de Brabanthallen te ĺs-Hertogenbosch.
Op 12 maart 2012 ben ik aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Cum Laude geslaagd voor de post-HBO opleiding Vastgoedę.
Op 1 juli 2014 is de Rgd opgenomen in het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

BOEI staat voor de 4 themaĺs van de inspectiesystematiek:
1. Brandveiligheid
2. Onderhoud
3. Energiezuinigheid
4. Inzicht in het voldoen aan wet- en regelgeving

Handboek RVB BOEI
De systematiek van BOEI staat in het handboek RVB BOEI.
De eerste editie van dit handboek verscheen september 2009.
Door toetsing in de praktijk en nieuwe wet- en regelgeving verandert de inspectiesystematiek.
Het handboek moet een betrouwbare, toegankelijke en actuele leidraad zijn voor integrale inspecties.
Daarom zijn na 3 jaar in 2012 de delen 1 en 2 van het handboek volledig herzien.
De opzet van het handboek RVB BOEI in 3 delen is gelijk gebleven.

Deel 1
Algemeen, beschrijving van beleid en inspectiemethode voor de BOEI themaĺs Brand, Onderhoud, Energie & Duurzaamheid en Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving.

Deel 2
Discipline specifieke beschrijving voor de integraal inspecteur vastgoed en spitst zich toe op het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens per BOEI thema.

Deel 3
Van inspecties naar een MUP (meerjarenuitvoeringsplan}
Deel 3 wordt op dit moment herschreven. Van inspectie naar ISHP (instandhoudingsplan) beschrijving voor de integraal adviseur vastgoed en spitst zich toe op de totstandkoming van een ISHP.

De handboeken mogen vrij gebruikt worden voor eigen risico. Het RVB draagt geen juridische verantwoordelijkheid voor het gebruik van de handboeken. Commentaar en aanvullingen op het handboek stelt her RVB zeer op prijs. Het RVB nodigt andere vastgoedbeheerders de technieken toe te passen in hun eigen bedrijfsvoering en de ervaring te delen.

Recentste Edities
Deel 1 Algemeen maart 2018
Bijlage Energie en Duurzaamheidstabel
Deel 2a Bouwkunde september 2012
Deel 2b Elektrotechniek september 2012
Deel 2c Werktuigbouw september 2012
Deel 2d Transport september 2012
Deel 2e Beeldende kunst december 2017
Deel 3 Van inspecties naar een MUP september 2009

'BOEI' LinkedIn-groep

Op 13 april 2010 had ik op LinkedIn de groep 'BOEI' gecreŰerd.

Opleidingen
Welke opleiding volgen voor RgdBOEI adviseur?
Welke opleiding volgen voor RgdBOEI inspecteur?

Na de Rgd volgde andere organisaties
Gemeente Den Haag
Stichting Philadelphia Zorg (SPZ)
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)


NEN 2767 Conditiemeting

De methodiek voor de conditiemeting van bouw- en installatiedelen is oorspronkelijk ook ontwikkeld door de Rgd.

Op 4 maart 2003 bracht de Rgd de Handleiding Onderhoudsinspecties met SEL-omschrijvingen en referenties uit.

Een jaar later in maart 2004 kwam versie 2 uit van het Handboek Onderhoudsinspecties Deel 1: Algemeen.
De handleiding zou in de toekomst gaan bestaan uit 5 delen.
Het betrof een handleiding voor opleidingen en dagelijks gebruik voor inspecteurs onroerend goed in de verschillende disciplines.
Deel 1 sluit aan op de NEN 2767-1 "Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" en omvat de volledige theorie van de inspectiemethodiek en de achtergronden daarvan.
De later toe te voegen delen 2a t/m 2d omvatten de disciplinegerichte uitwerkingen voor de disciplines Bouwkunde, Elektrotechniek, Klimaattechniek en Transporttechniek.
Deze delen sluiten aan op de NEN 2767-2 Gebrekenlijsten.

Op 1 februari 2005 werd het ontwerp van de Conditiemeting van bouw- en installatiedelen door NEN gepubliceerd.

Op 1 september 2006 werd het definitief Deel 1: Methodiek Ún het ontwerp Deel 2: Gebrekenlijsten gepubliceerd.

Op 1 januari 2007 werd een correctieblad (C1) op Deel 1 gepubliceerd.

Op 1 juni 2008 werd het definitief Deel 2: Gebrekenlijsten gepubliceerd en kwam de NVDO met een bijlage bij NEN 2767-2 Gebrekenlijst o.v.v. referentieomschrijvingen en toelichtingen.

Op 1 november 2009 werd het ontwerp Deel 3: Aggregatie conditiescores tot Technische Index en het ontwerp Kwaliteitscriteria voor opdrachtverstrekking voor conditiemetingen en opstellen van onderhoudsbehoefte en meerjarenbegrotingen gepubliceerd.

Op 1 november 2010 werd het ontwerp Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek gepubliceerd.

Op 1 juli 2011 werd het definitief Deel 4: Infrastructuur - Deel 1: Methodiek gepubliceerd.

Op 1 oktober 2011 werd Deel 3, Correctieblad en Deel 1 vervangen door een nieuw Deel 1.
Door het opnemen van het onderdeel aggregatie (oftewel verrekening), is het nu niet alleen mogelijk de bouw- en installatiedelen van een object individueel te beoordelen, maar kunnen de individuele conditiescores ˇˇk worden verrekend naar een gemiddelde score voor het hele object of een deel daarvan. Door deze aanpassing kwam het ontwerp NEN 2767-3 te vervallen.

Na een conditiemeting kan een MeerjarenOnderhoudsPrognose (MOP) opgesteld worden van de benodigde werkzaamheden aan de gebouwgebonden installaties en de kosten daarvan voor de komende jaren.


CAMALIA is ˙w motiverende Second Opinion.